Viktigt medlemsmöte den 13 oktober klockan 13.00

Hej alla medlemmar!

Föreningen behöver nya medlemmar till styrelsen för 2019. Flertalet av medlemmarna i den nuvarande styrelsen har suttit länge och kommer att ställa sina platser till förfogande. Förutom en ny ordförande fattas det i nuläget ytterligare minst 6 nya ledamöter. Får föreningen inte någon ny styrelse – måste nuvarande styrelse föreslå årsmötet att lägga ner föreningen. Att engagera sig i styrelsearbete är både roligt och lärorikt – tveka inte att anmäla ditt intresse till valberedningen som består av Charlott Johansson. Du kan nå henne på 0790 206169 mellan klockan 12.00 och 21.00, övrig tid är telefonen avstängd, alternativt via mail: charlott.johansson4@icloud.com

Vi i styrelsen hoppas och tror att det finns ett stort engagemang ibland föreningens medlemmar och att föreningen kommer att kunna fortsätta med en ny styrelse för 2019.

Vi ses den 13:e

Barbro Harnby

Ordförande