Överlägg

Trygghetsvandring 2020

Kultur och Fritidsnämnden i Kungsbacka kommun har frågat föreningar i kommunen om det finns intresse att gå Trygghetsvandringar fredags- och lördagskvällar under sommaren.

Tanken från kommunens sida är att få fler vuxna att röra sig i staden samt skapa trygghet och kontakt med ungdomarna och andra vuxna som rör sig ute under helgerna. För detta erhåller föreningarna ett bidrag på 4000:- per helg.

Jag har varit i kontakt med projektansvarig och sagt att vår förening kanske kan ställa upp någon helg.

Följande gäller:

  • Fredags- och lördagskvällar, i juli och augusti, mellan kl. 20.00 – 01.00
  • Varje tillfälle tilldelas en förening uppdraget.
  • Minst 5 personer per tillfälle.
  • Personer som deltar skall vara minst 22 år .
  • Trygghetsvästar erhålles av kommunen.
  • För vår förening gäller att vandringarna sker utan hundar.

Är du intresserad av att trygghetsvandra? Klicka då här för att anmäla ditt intresse så återkommer vi i styrelsen med besked om vi blir tilldelade någon helg samt mer information inför vandringen. Om möjligt, så önskar vi din intresseanmälan senast söndag 28 juni.

Föreningens styrelse ser inte behovet av pengar som ett skäl för att medverka utan mer som att föreningen är en resurs inom kommunen.

Tills nästa promenad börjar… Ha en bra sommar!

För styrelsen
Claes Eek, ordförande