Styrelsen 2020/21

Kort presentation av vald Hundtöntarstyrelse 2020/21.

Fr v:

Barbro Streling, kassör
Vania Ranjbar, IT-ansvarig
Louise Aronsson, medlemsansvarig
Emma Jonasson, ledamot
Göran Svensson, ledamot
Cecilia Berntsson, ledamot
Christer Olofsson, vice ordförande
Pernilla Johansen, IT-ansvarig
Anders Olausson, sekreterare
Claes Eek, ordförande

Mer information kommer senare.