Nästa promenad:

Promenad i Kungsbacka den 9 februari
Årets första promenad blir den 9 februari klockan 11.00 Vi återkommer med plats.

Anmälan: