Överlägg

Anmälan promenad


Hundtöntars Förenings styrelse har beslutat att tyvärr ställa in lördags-promenaderna för resten av 2020. Detta beslut grundar sig i den rådande situationen, den ökande smittspridningen av coronaviruset och Covid-19, samt rekommendationer och beslut om skärpta restriktioner från regeringenFolkhälsomyndigheten, och SKK. Detta är givetvis väldigt tråkigt, men vi hoppas ni har förståelse för att det nu är väldigt viktigt att vi alla tar ansvar och begränsar sociala kontakter i syfte att värna om varandra och vårt samhälle. 

(Läs hela nyhetsinlägget: http://hundtontarsforening.se/installd-verksamhet-resten-av-2020/)

Hundtöntars Vett och Etikett

För allas trivsel och trygghet så gäller följande Vett och Etikett under våra promenader:

  • När vi samlas inför promenaden låter vi hundarna sitta kvar i bilarna dels för att styrelsen ska kunna ge information under lugnare förhållanden, dels för att vi alla ska kunna ge hundarna en lite lugnare start. Givetvis är detta beroende av väderförhållanden och andra faktorer som kan ha negativ påverkan på en hunds stressnivåer om den tvingas sitta kvar i en bil.
  • Under promenaden håller vi hundarna på vänster sida, i kort koppel, och med gott om avstånd till hunden framför. Om din hund behöver extra utrymme, fäst ett gult band/tyg på kopplet.
  • Löptikar går längst bak i ledet.

Varmt välkomna!