Nästa promenad:

Naturpromenad i Orreviken 29 septemer
Vi träffas klockan 11.00 på parkeringsplatsen/vändplatsen Orreviken. Vägbeskrivning se aktiviteter. Ta med egen fika. Promenaden kräver god balans och bra på fötterna. Glöm inte att anmäla dig på hemsidan/fb Välkomna!

Anmälan: