Nästa promenad:

Promenad i Kungsbacka den 17 november
Vi träffas på parkeringen vid badhuset klockan 11.00. Promenaden är tillgänglig för alla.
Glöm inte att anmäla dig på hemsidan/Facebook.
Välkomna!

Anmälan: