Överlägg

Kallelse till årsmöte 2021

Hundtöntars Förening håller årsmöte lördag den 27 februari 2021 klockan 11.00. På grund av gällande pandemiregler kommer årsmötet att hållas digitalt, via Teams. Ett separat dokument med instruktioner om hur man ansluter till mötet bifogas.

Anmälan, som är obligatorisk, kan göras med: 
* sms till 070-7357948 
alternativt 
* via sidan ”Kontakta oss”.

Vi behöver din anmälan för att kunna upprätta röstlängden för mötet. 

Vi måste ha din anmälan senast den 13 februari.

Motioner till årsmötet ska skriftligen ha kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. 

För styrelsen 
Claes Eek
Ordförande

Årsmöteshandlingar

Dagordning årsmöte 2021 

Verksamhetsberättelse 2020 

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse 2020 

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Förslag på stadgeändringar

Förslag på nya stadgar 

Förslag på sponsring 

Resultat av utvärderingsenkät