Överlägg

Inställd verksamhet resten av 2020

Hundtöntars Förenings styrelse har beslutat att tyvärr ställa in lördags-promenaderna för resten av 2020. Detta beslut grundar sig i den rådande situationen, den ökande smittspridningen av coronaviruset och Covid-19, samt rekommendationer och beslut om skärpta restriktioner från regeringen, Folkhälsomyndigheten, och SKK. Detta är givetvis väldigt tråkigt, men vi hoppas ni har förståelse för att det nu är väldigt viktigt att vi alla tar ansvar och begränsar sociala kontakter i syfte att värna om varandra och vårt samhälle. 

Därmed kommer vi tyvärr heller inte att kunna anordna den tilltänkta julavslutningen. 

Styrelsen kommer fortsätta följa läget samt eventuella rekommendationer och beslut som utfärdas framöver, och vi återkommer med besked så fort vi kan. Vår målsättning är att återuppta promenaderna så snart detta blir möjligt igen, och vår förhoppning är att vi får en lång och aktiv vår tillsammans – med en sprakande våravslutning som heter duga!

Trots ett väldigt annorlunda år önskar styrelsen göra en utvärdering i syfte att kunna erbjuda en verksamhet som är förenlig med medlemmarnas önskemål samt kontinuerligt förbättra föreningen. En enkät kommer därför inom kort att skickas ut till samtliga medlemmar. Så håll utkik!