Överlägg

Inspirerade duktiga hundar

En onsdagkväll i mitten av september 2023 träffade några Hundtöntar instruktören Ulla Olsson på Kungsbacka Brukshundsklubb, KBHK. Våra hundar fick pröva på ett tiotal olika träningsmoment, som Ulla och hennes hund pedagogiskt visade.

Det var kul att se hur hundarna gillade det och hade förvånansvärt lätt att lära. Ulla gav inspiration! Som instruktör och styrelseledamot i KBHK ger hon gärna alla intresserade Hundtöntar information om olika hundsporter, pedagogik och träning.

Appen ”Duktig hund” är framtagen av Brukshundsklubben för att inspirera till hundträning. I kategorin vardagslydnad finns tips på hur man kan träna sin hund för att underlätta vardagen. I kategorin aktivering visas övningar som ger hunden mental stimulans. Filmer visar hur momenten stegvis lärs in hemma. Den som vill testa ”Duktig Hund” kan ladda ner appen för en engångskostnad om 117 kr.