Överlägg

Information till alla medlemmar med anledning av det nya coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom som snuva, hosta eller feber att försöka låta bli att träffa andra människor eftersom det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Då vi genomför våra promenader utomhus ser vi i dagsläget inte att vi ska behöva ställa in lördagspromenaderna, men detta kan komma att ändras beroende på smittoläget. Vi vill inte att du deltar på promenaden om du känner av ovannämnda symtom eller om du nyligen varit utomlands. Detta för att inte riskera att föra eventuell smitta vidare.