Överlägg

Information om medlemsavgift

Medlemsavgift i Hundtöntars förening är 100 kr för fullvärdig medlem och 50kr för familjemedlem. Enligt beslut taget på årsmötet 2016 ska föreningen medlemsavgifter betalas per  kalenderår vilket innebär att 2017 blir det en övergång till det nya systemet. Medlemmar som betalat in sin årsavgift efter den 31 juni och betalat 100kr/50kr kommer att få en reducerad årsavgift för 2018 med halva beloppet.