Överlägg

Information om Dataskyddsförordningen GPDR

Den 25 maj börjar en ny lag Dataskyddsförordningen att gälla. Den ställer krav på hur vi ska hantera medlemmarnas personuppgifter. Styrelsen har genomfört följande:

  • Upprättat en plan för hur vi ska hantera personuppgifter
  • Utsett en ansvarig för hanteringen av personuppgifter
  • Gjort en kartläggning av hur vi hanterar personuppgifter
  • Definierat de rutiner so hanterar personuppgifterna
  • Informerat alla medlemmar om förändringen via mail

Om du har några frågor angående föreningens sätt att hantera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via hemsidan.