Överlägg

Föreningen

Bakgrund

Hundtöntar startades 19 januari 2013 som en grupp på Facebook med tanken att ge utrymme för alla tvättäkta hundtöntar att dela med sig av sina hundrelaterade bilder, statusuppdateringar, frågor m.m. Vi ville att gruppen skulle upplevas hjärtlig och ödmjuk och att alla skulle kunna känna sig välkomna, oavsett erfarenheter, ålder, intresseområden, typ av hund, ras, eller storlek.

Snart föddes idén om att promenera tillsammans med våra hundar. Första gången var det 4 ekipage som träffades. Några veckor senare hade vi blivit 13 ekipage och lokaltidningen Norra Halland skrev ett reportage om oss. Lördagen därpå var vi plötsligt 40 ekipage som promenerade tillsammans. För varje vecka blev vi allt fler, och snart slog vi rekord med 147 förare och 125 hundar som promenerade tillsammans.

Man kan undra om det verkligen kan fungera med 125 hundar på promenad, men med förhållningsregler, som vi valt att kalla ”Vett och Etikett”, så har det fungerat över allas förväntan! Hundarna anpassar sig som oftast snabbare än vad man kunnat tro, och hundägarna kände sig välkomna i den glada och accepterande stämningen.

Den 10 juni 2013 ombildades Hundtöntar till en förening, som fick namnet ”Huntöntars förening i Kungsbacka”. Föreningen har fortsatt växa och har i dagsläget över 200 medlemmar av vilka en 30-40 ekipage dyker upp varje lördag klockan 11:00. Startplats annonseras på vår hemsida och på föreningens Facebooksida samma vecka som promenaden ska äga rum. Sista lördagen i månaden är en naturpromenad; övriga promenader går vi i Kungsbacka.

Promenaderna ansvarar styrelsen för. Det finns alltid en styrelsemedlem som går först och håller takten, någon som går i mitten och någon som går sist. Med detta upplägg har vi koll på att promenadtakten blir lagom så alla kan hänga med. Vi från styrelsen försöker också hjälpa till om det är någon hund som har det jobbigt med att gå i ledet. Det är också styrelsens ansvar att se till att alla ekipage följer våra regler för hundpromenaderna.