Föreningen firar 5-års jubileum nästa år

Detta firar vi med att erbjuda medlemmar och icke medlemmar på en föreläsning med Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet. Han forskar och undervisar om djurs beteenden och hundar ligger honom särskilt varmt om hjärtat. Per är en efterfrågad och populär föreläsare och vi har lyckats med att bjuda in honom till vårt jubileum.

 

Per föreläser om ”Den missuppfattade hunden” vilket också är titeln på hans senaste bok.

 

Föreläsningen äger rum den 14 april klockan 13.00 i Hålabäcksskolans aula.

 

Biljetter kan köpas via   kjell.andersson@studiefrämjandet.se , http://www.studieframjandet.se/Kurs/kungsbacka/Den-missuppfattade-hunden-föreläsning-med-Per-Jens/704855/ eller per telefon 0340-201082

Biljetterna släpps i januari  för medlemmar som har förköpsrätt. Därefter släpps biljetterna fria.

 

Biljettpriser:

 

Medlemmar 200kr – 1biljett /medlem

 

Icke medlemmar 250kr

Vi kommer också ha ett lotteri med fina priser!

 

Välkomna önskar styrelsen!