Alla som vill delta i föreningens promenader ska vara medlem och betalat medlemsavgift för innevarande år. För att bli medlem i Hundtöntars Förening, fyll i uppgifterna enligt nedan. 

När Hundtöntars Förening mottagit din ansökan samt inbetalt belopp till BG 189-7149 skickas  medlemskort. Medlemsavgiften är från och med januari 2018 en årsavgift.
Spara detta medlemskort! Kortet ska kunna uppges på våra aktiviteter och vid nyttjandet av erbjudanden.

För redan registrerade medlemmar skickas ett mail ut när det är dags för betalning, glöm då inte att uppge
medlemsnummer och namn på den det gäller vid inbetalningen till girot.