Alla som vill delta i föreningens promenader ska vara medlem och betalat in medlemsavgift för innevarande år.För att bli medlem i Hundtöntars förening fyller du i uppgifterna nedan. 

När Hundtöntars Förening mottagit din ansökan samt inbetalt belopp till BG 189-7149 får du ditt medlemskort via mail. Du kan sedan välja att skriva ut kortet alternativt ha det digitalt. Årsavgiften är 100 kronor och gäller för innevarande år oavsett när på året som du blir medlem.
Kortet ska kunna uppges på våra aktiviteter och vid nyttjandet av erbjudanden.

För redan registrerade medlemmar skickas ett mail ut när det är dags för betalning, glöm då inte att uppge
medlemsnummer och namn på den det gäller vid inbetalningen till girot.