För att bli medlem i Hundtöntars Förening, fyll i uppgifterna enligt nedan. 

När Hundtöntars Förening mottagit din ansökan samt inbetalt belopp till BG 189-7149 skickas  medlemskort. Enligt årsmötesbeslut 2016, ska betalningsperioderna ändras och gälla kalenderår, vilket medför att nya medlemmar ska betala 50kr (ordinarie medlem)och 25kr för familjemedlem för 2017. I januari 2018 kommer alla medlemmar att betala in sin årsavgift.
Spara detta medlemskort! Kortet ska kunna uppges på våra aktiviteter och vid nyttjandet av erbjudanden.

För redan registrerade medlemmar skickas ett mail ut när det är dags för betalning, glöm då inte att uppge
medlemsnummer och namn på den det gäller vid inbetalningen till girot.