Överlägg

Bli medlem

Alla som vill delta i föreningens promenader ska vara medlem och ha betalat in medlemsavgift för innevarande år. För att bli medlem i Hundtöntars Förening fyller du i uppgifterna nedan. Personnummer registreras inte i medlemsregistret. Däremot behövs personnummer för att föreningen ska kunna ansöka om Folkhälsobidraget från kommunen så vi blir tacksamma om du fyller i även denna uppgift.

När Hundtöntars Förening mottagit din ansökan samt inbetalt belopp till BG 189-7149 eller Swishnummer 1232259828 får du ditt medlemskort via mail. Du kan sedan välja att skriva ut kortet alternativt ha det digitalt. Medlemskortet ska kunna visas upp på våra aktiviteter och vid nyttjande av erbjudanden. Medlemsavgiften gäller för innevarande år oavsett när på året som du blir medlem.

Medlemsavgifter:

  • Ordinarie medlem: 100 kronor/år
  • Familjemedlem: 50 kr/år
  • Stödmedlem: 50 kr/år

För redan registrerade medlemmar skickas ett mail ut när det är dags för betalning av medlemsavgift för nytt år. Glöm då inte att uppge
medlemsnummer och namn på den det gäller vid inbetalningen.

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR.