Överlägg

Äntligen dags för lördagspromenad!

Förlåt förlåt! Vi ber om ursäkt för att den utlovade informationen har dröjt. För att vara på den absoluta säkra sidan valde styrelsen att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten och Polisen för att försäkra oss om att vi inte skulle bryta mot några regler genom att anordna promenader på vårt tilltänkta sätt. 

Men! Lördag 27 mars är det äntligen dags för 2021 års första lördagspromenad. För att kunna säkerställa en ansvarstagande verksamhet kommer vi att justera en del praktiska aspekter avseende promenaderna:

 • Vi kommer att promenera i mindre grupper om max 8 människor (antalet hundar per grupp är inte begränsat ☺️). 
 • Antalet anmälningar som kan tas emot kan därmed variera per promenad utifrån antalet styrelseledamöter som har möjlighet att delta och leda en grupp. 
 • De olika grupperna kommer att ha olika startplatser. Vi kommer att begränsa antalet grupper per startplats till två grupper. 
 • Föranmälan krävs för att få delta i promenaden. Anmälan sker endast via särskilt anmälningsformulär som finns tillgängligt via hemsidan: http://hundtontarsforening.se/promenad/ Ingen anmälan tas emot via Facebook, Instagram, hemsidan, eller mail. (Givetvis får ni höra av er om ni behöver hjälp med anmälningsformuläret.)
 • Är ni flera som vill delta i promenaden så måste ni anmäla er var och en för sig
 • Det är viktigt att alla tar personligt ansvar att hålla avstånd inom gruppen och mellan grupperna. Håll er till er tilldelade grupp och följ det tempo som gruppledaren sätter. Vi behöver dels beakta smittrisken, dels säkerställa en trygg miljö för alla människor och hundar. 
 • Läs Hundtöntars Vett och Etikett innan promenaden – även om du har läst dem flera gånger tidigarehttp://hundtontarsforening.se/promenad/ I den utvärdering som styrelsen genomförde vintern 2020 framkom det önskemål om att bättre följa promenadreglerna, d.v.s 
  • bättre hålla avstånd 
  • inte låta ens hund hälsa på andra hundar
  • rasta sin hund innan promenaden (i den mån det går) 
 • Endast medlemmar, d.v.s. dem som har betalat medlemsavgiften för 2021, får delta i promenaderna. Medtag medlemskort (digitalt eller utskrivet) då dessa kan komma att kontrolleras innan promenaden.